DANAŠNJE VESTI: NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Venecijanska komisija...   |   NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Udruženje sudijskih i...   |   VISOKI SAVET SUDSTVA: Doneta Odluka o izboru sudij...   |   OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PRIVREDNE, APELACIONE, VIŠ...   |   OBUKA "ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJU...   |   ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSL...   |   PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZB...   |   JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU: Rasprava...   |   NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU: Za sada nema konsenzusa o ...   |   NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Ministar...   |   U PRIPREMI ZAKONI O LJUDSKIM I MANJINSKIM PRAVIMA,...   |   ODRŽANA PETA PLENARNA SEDNICA NACIONALNOG KONVENTA...   |   PREDLOG UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE KVALI...   |   KOMISIJA ZA ISPITIVANJE POSTUPANJA DRŽAVNIH ORGANA...   |   ZAUSTAVLJENA IZRADA MEDIJSKE STRATEGIJE   |   NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU - Tekst propisa   |